Polityka prywatności i cookies


SŁOWNICZEK DEFINICJI

Serwisy internetowe – sklepy internetowe prowadzone na platformie IdoSell, które oferują dostarczanie towarów w ramach usługi Smile.

Użytkownik – osoba korzystająca z wyszukiwarki Smile.pl.

Serwis – wyszukiwarka Smile.pl

Usługa Smile – usługa dostępna dla Serwisów internetowych zbudowanych na platformie IdoSell, polegająca na darmowej dostawie do Paczkomat® lub punktów ORLEN Paczka przy zamówieniu powyżej 50 PLN.

IAI - Operator serwisu Smile.pl - IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, przy al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 891870, NIP: 525-276-71-46 (dalej IAI).

 1. Smile.pl to serwis umożliwiający wyszukiwanie produktów wskazanych przez Serwisy internetowe jako biorące udział w usłudze Smile.

 2. Użytkownik możne wyszukiwać konkretne produkty bądź poprzez wpisanie frazy w wyszukiwarce, bądź poprzez wyszukanie produktu w kategoriach towarów. Po kliknięciu w konkretny produkt następuje przekierowanie do konkretnego Serwisu internetowego.

 3. Na przetwarzanie danych osobowych swoich klientów Serwisy internetowe zawierają odrębną umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych, która zawierana jest między innymi dlatego, że IAI jest właścicielem serwerów i oprogramowania wykorzystywanego przez Serwisy internetowe.

 4. Administratorem danych osobowych Smile.pl jest IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, przy al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 891870, NIP: 525-276-71-46 (dalej IAI).

CEL ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez IAI w celu lepszej prezentacji i personalizacji ofert Serwisów internetowych. Zakres ten obejmuje:

  1. tworzenie zanonimizowanych i zagregowanych raportów i analiz mających na celu zwiększanie użyteczności świadczonych usług;

  2. analiza w czasie preferencji dotyczących branż, częstotliwości zakupów Użytkownika;

  3. popularyzacji Serwisu Smile.pl także w mediach społecznościowych oraz sieciach reklamowych takich jak Google Adwords, Facebook, Instagram, Youtube i inne

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

 1. Aby zapewnić sprawne działanie Serwisu Smile.pl może on do lepszej identyfikacji Użytkownika stosować pliki „cookies”.

 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, w tym całkowicie je zablokować, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jednak taka zmiana może spowodować niepoprawne działanie Smile.pl. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 3. IAI może wykorzystywać w celu rozpoznawania powracającego i zbierania informacji o nowych preferencjach Użytkownika pojedyncze, niewidoczne piksele osadzone w Serwisie internetowym.

 4. Pliki „cookies” oraz wywoływanie pikseli są powszechnie wykorzystywane w Internecie i są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika. Użytkownik nie jest w żaden sposób zagrożony zainfekowaniem urządzenia wirusem lub zainstalowaniem niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

 5. Dane Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązującego prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Smile.pl lub wykonywaniem usługi (np. obsługa reklamacji), a następnie zostaną usunięte z systemu.

 2. W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag zgłaszanych przez Użytkownika, IAI prosi o kontakt pod adresem mailowym office@idosell.com.