Księgarnia

Znaleziono 12 ofert

Nowe wydanie jest wykonane ze skóry ekologicznej oraz złoconych brzegów. Całość w praktycznym etui plastikowym. Przekład toruński Nowego Przymierza – polski przekład Nowego Testamentu, który ukazał się jesienią 2017. Korzystano z Tekstus Receptus w wydani …

To już szóste wydanie Przekładu - PISMO ŚWIĘTE - PRZEKŁAD TORUŃSKI - NOWEGO PRZYMIERZA I WYBRANE KSIĘGI STAREGO PRZYMIERZA   Dodatkowe Księgi Starego Testamentu: Księga Psalmów Księga Przysłów Księga Kaznodziei Pieśń nad Pieśniami Księga Ozeasza Księga  …

 Krzyż nie tylko spowodował kres życia Chrystusa, on jest też kresem pierwszego, starego życia każdego prawdziwego Jego naśladowcy. Niszczy stary wzorzec Adamowy w życiu wierzącego i powoduje jego koniec. Potem zaś Bóg, który wzbudził Chrystusa z martwych …

Książka zawiera 60 rozważań Edwina i Lillian Harvey, wydanych pod tytułem "Klęcząc zwyciężamy" tom 1, które są skarbcem cennych myśli dotyczących modlitwy, a które ułożono w umowne działy, takie jak: Ważność modlitwy, Czas na modlitwę, Modlitwa i społeczn …

Wznowienie książek, które były wydane w języku polskim blisko 30 lat temu. „Mieszkaj w Chrystusie” i „Pokora – klejnot świętych” razem w jednej książce. Fragment z „Mieszkaj w Chrystusie”: Chodźcie najmilsi, usiądźmy każdego dnia u nóg Jezusa i patrząc …

"Całkowite poddanie i inne kazania" to zbiór kazań dziewiętnastowiecznego misjonarza Andrew Murray, czyste, apostolskie nauczanie, które sprowadza się nie tylko do słów, ale jest źródłem przemieniającej nasze życie mocy Bożej.

James Packer "Zawsze i wszędzie słudzy Chrystusa są zobowiązani ewangelizować i mam nadzieję, że to, co teraz powiem, podziała jako zachęta do tego zadania. Mam również nadzieję, że będzie to służyło bardziej dalekosiężnemu celowi. Obecnie kręgach chrześc …

Tytuł oryginalny to: "Śmierć śmierci w śmierci Chrystusa". John Owen wyznaczył sobie cel: podkreślenie Bożej suwerenności i wyłączności w Jego zbawczym dziele. Książka służy jako materiał dydaktyczny, dla rozważenia tego ważnego zagadnienia w świetle Bo …

Książka podzielona jest na dwie części: "Nadzieja, klejnot Boży" oraz "Życie chrześcijańskie". Każdą z tych części autor tak zatytułował: "Nadzieja, klejnot Boży" inaczej mówiąc omówienie czym jest nadzieja i czym się różni od wiary z zachętą dla ludzi t …

"Duchowe Prawdy Nowego Przymiera" to 70 krótkich, treściwych nauczań, które w jasny sposób omawiają wszystkie duchowe prawdy Nowego Przymierza. To zbiór kazań wygłoszonych przez Zac Poonem, który przemawia bardzo prostym i obrazowym językiem, który jest z …

Książka zawiera 60 rozważań Edwina i Lillian Harvey, "Klęcząc zwyciężamy" tom 2, które są skarbcem cennych myśli dotyczących modlitwy, a które ułożono w umowne działy, takie jak: Ważność modlitwy, Czas na modlitwę, Modlitwa i społeczność, Przeszkody w mod …

"Wszystko z łaski" niezwykła książka Charlesa Spurgeona znakomitego kaznodziei, poruszająca zagadnienie łaski. Napisana precyzyjnie, dobitnie, prosto, zwięźle i jasno. Nie pomija istotnych kwestii, a na dodatek pięknie je ilustruje świetnymi przykładami w …